ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βασικό πρόβλημα της ανάπτυξης της βιολογικής κτηνοτροφίας είναι η έλλειψη βιολογικών ζωοτροφών, όπως επισημαίνουν γεωπόνοι. Στον νομό μας οι πρώτες εντάξεις σε επιδοτούμενα προγράμματα έγιναν το 2003 από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΝΑ). Αργότερα, επισημάνθηκε το πρόβλημα αυτό και με αφορμή ημερίδα για την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία το 2006, ο τότε διευθυντής Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Γκορίτας, σε συνεργασία με τον τότε πρόεδρο του Γεωπονικού Συλλόγου Κώστα Τζιωρτζιώτη, είχαν φέρει σε επαφή γεωργούς και κτηνοτρόφους βιολογικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να μπορούν οι μεν να διαθέτουν τα προϊόντα τους και οι δε να βρίσκουν ζωοτροφές.
Ωστόσο, το πρόβλημα είναι γενικότερο στην χώρα μας, όσον αφορά την βιολογική κτηνοτροφία, για την οποία, πέρα από τις δυσκολίες στην εύρεση ζωοτροφών, υπάρχει και το ζήτημα των ενισχύσεων που δίνονται στους παραγωγούς.
Όσον αφορά στα προγράμματα επιδότησης της βιολογικής κτηνοτροφίας αυτό που όλοι οι παραγωγοί αναμένουν είναι τα Μεγάλα Σχέδια Βελτίωσης. Το μέτρο αυτό στηρίζει μεθόδους αγροτικής παραγωγής που αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του  τοπίου   και περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:
Βιολογική γεωργία, Βιολογική κτηνοτροφία, Εκτατικοποίηση κτηνοτροφίας, Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών, Προστασία υγροτοπικών συστημάτων. Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή προϊόντων που δεν προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Comments are closed.