ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

Για τα πουλερικά, από τον OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Καταγωγή ζώων, Μετατροπή, Διατροφή, Εκτροφή, Κτηνιατρική αγωγή, Διαχείριση λυμάτων, Εκσταυλισμός

http://www.dionet.gr/1/2005/pres_anim/poylerika.htm

Comments are closed.